AUM Là Gì? Phân Tích Và Tầm Quan Trọng Của AUM

Khi nhà đầu tư cân nhắc đầu tư vào một quỹ đầu tư nào đó thì chỉ số AUM được dùng phổ biến để đánh giá quy mô và sự thành công để đưa ra quyết định đầu tư hay không. Nếu bạn chưa biết rõ về chỉ số AUM bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn AUM là gì,  phân tích AUM và tầm quan trọng của AUM.

  1. Khái niệm.

AUM là viết tắt của cụm từ “Assets Under Management” có nghĩa Tiếng việt là “ tài sản đang quản lý” là tổng giá trị thị trường của tài sản hay khoản đầu tư mà một tổ chức tài chính hay công ty đầu tư, công ty môi giới thay mặt quản lý cho khách hàng hay các nhà đầu tư. Mỗi đơn vị có thể định nghĩa và tính toán tài sản đang quản lý (AUM) theo một cách khác nhau phù hợp từng công ty. Chẳng hạn, có một vài công ty tính cộng cả tiền mặt, tiền gửi ngân hàng khi tính AUM, nhưng có một vài công ty luôn hạn chế và không tính toán vào. AUM là một chỉ số thường được nhà đầu tư sử dụng đánh giá một tài sản, công ty hay quỹ đầu tư có thể kết hợp đánh giá cùng với hiệu suất và kinh nghiệm quản lý.

  • Phân tích AUM (Tài sản đang quản lý)

AUM mô tả số tiền, tài sản, quỹ đầu tư của nhà đầu tư đang được một đơn vị như công ty đầu tư đang quản lý, kiểm soát. Khi tiến hành đưa tiền vào đầu tư được phân bổ phù hợp cho từng loại đầu tư khác nhau như quỹ phòng hộ, quỹ đầu cơ,…

AUM được hiểu qua nhiều cách như khi liên quan đến quy mô quỹ đầu tư và toàn bộ tài sản đang được quản lý thay của toàn bộ khách hàng hoặc một khách hàng cá nhân cũng được quản lý tất cả tài sản. AUM bao gồm tổng các khoản tiền mà đơn vị quản lý quỹ hoàn toàn sử dụng được để giao dịch. Ví dụ khi nhà đầu tư có 4000 USD và quyết định đầu tư toàn bộ vào một quỹ, khoản đầu tư này đưa vào tổng số AUM và người quản lý có thể sử dụng theo nhu cầu đầu tư của quỹ.

Ngoài ra, AUM luôn phụ thuộc theo số lượng dòng tiền đầu tư ra – vào của nhà đầu tư quỹ và hoạt động đầu tư tài sản. Nếu nhà đầu tư tăng thêm vốn và tái đầu tư cổ tức thì AUM của quỹ cũng tăng lên theo. Ngược lại, khi nhà đầu tư giảm vốn và thua lỗ thì AUM của quỹ sẽ giảm.

  • Tầm quan trọng của AUM

Các nhà đầu tư dùng chỉ số AUM để xác định quy mô của công ty và sự thành công phát triển để đánh giá trước khi lựa chọn hoạt động đầu tư nào. Ngoài ra, chỉ số AMU của công ty tính cả lợi nhuận nên có thể dùng so sánh với công ty khác trong ngành. Nếu giá trị AMU của quỹ cao thì phản ánh quỹ này hoạt động tốt và nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư vào. Chỉ số AMU còn được các công ty đầu tư tận dụng như điểm mạnh để thu hút nhà đầu tư. Đối với các nhà đầu tư quỹ mới thì giá trị AMU là điểm quan trọng cần xem xét khi lựa chọn.

Thể hiện hiệu suất quỹ: Khi chỉ số AUM tăng quá nhanh có thể dẫn đến tiêu cực đối với đơi vị quản lý tài sản. Nhận được khoản đầu tư quá lớn quỹ dễ gặp phải bất cập ở việc phân bổ, các nhà quản lý cần tăng cường đa dạng hóa.

Thước đo của thành công: Chỉ số AUM tương quan với các chỉ số đo lường hiệu quả công việc, quy mô AUM được nhà quản lý và ngân hàng dùng để dựa theo như thước đo uy tín để xếp hạng. Đặc biệt, các ưu đãi lương, tiền thưởng của ban quản lý cũng dựa vào quy mô AUM.

Đối với quyết định đầu tư: Nhà đầu tư thường lựa chọn quỹ có chỉ số AUM có giá trị cao hơn vì cho rằng đây là quỹ tốt. Nhưng đây không phải là yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra lựa chọn.

Như vậy chỉ số AUM như công cụ để đánh giá lựa chọn quỹ và không phải là ảnh hưởng quan trọng mà còn nhiều yếu tố khác cần quan tâm như chi phí, uy tín,…Trên đây là những tìm hiểu về AMU là gì, phân tích và tầm quan trọng của AUM.