Quốc tế hóa là gì? Tầm ảnh hưởng của quốc tế hóa diễn ra như thế nào?

Xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng, kéo theo đó là tốc độ hội nhập và toàn cầu hóa vì thế mà cũng có bước phát triển nổi bật. Cũng từ đó nhiều thuật ngữ mới được ra đời để phục vụ cho nhu cầu phát triển của thời đại, điển hình như cụm từ “Quốc tế hóa”. Vậy bạn đã biết quốc tế hóa là gì hay chưa?

Thuật ngữ nội địa hóa và quốc tế hóa thường được đề cập trong những ngữ cảnh giống nhau, nhưng thực chất chúng có những điểm giống và khác nhau như thế nào? Chúng ta hãy cùng phân tích những điểm khác biệt đó và tìm hiểu xem thực sự “nội địa hóa” và “quốc tế hóa là gì?” nhé!

Nội địa hóa là gì?

Nội địa hóa là quá trình sửa đổi cho một sản phẩm nào đó đáp ứng được những yêu cầu về văn hóa, pháp lý, ngày tháng và những quy định của một địa phương hoặc khu vực cụ thể nào đó. Việc nội địa hóa một sản phẩm sẽ giúp việc kinh doanh sản phẩm đó trên các thị trường khác trở nên dễ dàng hơn khi khách hàng có thể nhìn nhận và cảm nhận được sản phẩm.

Dĩ nhiên, quá trình này tập trung vào tất cả những thành phần người dùng có thể nhìn thấy được sản phẩm đó và cung cấp thêm những thành phần cụ thể theo từng vùng kèm theo bản dịch văn bản. Việc triển khai kế hoạch nội địa thành công sẽ giúp sản phẩm của bạn đến với thị trường toàn cầu mà không phải bận tâm về vấn đề chất lượng.

Quốc tế hóa là gì?

Thuật ngữ Quốc tế hóa sẽ khó hiểu hơn rất nhiều so với thuật ngữ nội địa hóa. Cụ thể thì “quốc tế hóa” sẽ liên quan đến những phương pháp luận và các nguyên tắc cần phải tuân theo khi bạn thiết kế hay mong muốn phát triển cho một sản phẩm nào đó, và cho phép nó dễ dàng nội địa hóa. Hay nói cách khác một sản phẩm khi được quốc tế hóa sẽ được phép nội địa hóa một cách dễ dàng và mang tính hiệu quả hơn.

Bạn có thể xem quốc tế hóa là một tư tưởng cơ bản trong từng giai đoạn nhất định, không coi quốc tế hóa như một bước đi mang tính riêng biệt trong quá trình thiết kế hay phát triển nó. Mặc dù quốc tế hóa bao gồm việc thiết kế và thực tiễn để phát triển sản phẩm để nội địa hóa thành công. 

So sánh quốc tế hóa và nội địa hóa 

Nếu như quốc tế hóa đề cập đến những thực tiễn về mặt thiết kế và phát triển để giúp một sản phẩm nào đó dễ dàng nội địa hóa thành công. Mọi quy trình của quốc tế hóa nhằm mục đích “chuẩn bị” sản phẩm nội địa hóa. Còn nội địa hóa là quá trình thực tế của việc điều chỉnh sản phẩm phù hợp cho một khu vực cụ thể.

Như vậy, là một khi sản phẩm của bạn đã trải qua quy trình quốc tế hóa thành công, bạn có thể nội địa hóa nhiều lần trong cùng một khu vực. Một sản phẩm quốc tế có thể dễ dàng nội địa hóa, sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí tối thiểu và không có bất kỳ lỗi nào.

Đặc điểm riêng của quốc tế hóa là gì?

Quốc tế hóa là những từ tồn tại trong mặt ngôn ngữ. Do đó, những từ ngữ giống nhau hoặc tương tự nhau, thường sẽ có cách phát âm giống nhau. Và chữ viết của những từ này cũng giống nhau. Sự lan tỏa của xu hướng quốc tế hóa ngày càng xuất hiện ở nhiều nước phát triển, không phân biệt quốc gia và lãnh thổ. Ví dụ như từ “hotel” nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, và khi nghỉ đến từ hotel người ta sẽ hiểu đó là khách sạn. Nhiều sự quốc tế hóa cũng xuất phát từ lĩnh vực khoa học và lan truyền trên nhiều nơi. Tuy nhiên thì về mặt ngôn ngữ là nhiều nhất.

Nhìn chung thì thuật ngữ “quốc tế hóa” không dễ hiểu nhất là đối với những người không nằm trong lĩnh vực nghiên cứu về nó. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bài viết mang tính khái quát này sẽ giúp bạn có thể nắm được những ý cơ bản của thuật ngữ “quốc tế hóa là gì?”