Bộ phận HR được chia thành nhiều tên gọi khác nhau tương ứng với một vị trí công việc tại các doanh nghiệp. Trong đó, người ta thường biết nhiều đến HR Manager là người phụ trách việc lập kế…